ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χρονικά

Τιμή

H3CR-A Omron

Multiple Operating Modes and Multiple Time Ranges. DIN 48 x 48-mm Multifunctional Timer.

H3YN-4 DC24 Omron

24 VDC, Output Time-limit: 4PDT, ON delay/Interval/Flicker OFF start/Flicker ON start, Time range: 0.1 to 1 s (4 range), 14-pin

Rated power supply voltage 24 VDC If power supply incorporates a single-phase full-wave rectifier.
Control output (Type) Time-limit: 4PDT
Connecting method 14-pin round socket