ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τροφοδοτικά

Τιμή

Power supply unit - QUINT4-PS/1AC/24DC/5

Πρωτοβάθμια τροφοδοσία ρεύματος Quint με ελεύθερη επιλογή χαρακτηριστικής καμπύλης εξόδου, τεχνολογία SFB (επιλεκτική ασφάλεια ασφαλειών) και διεπαφή NFC, είσοδος: 1 φάση, έξοδος: 24 V DC/5 A

Power supply unit - QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC

Μονάδα τροφοδοσίας

πρωτοβάθμιας τροφοδοσίας ρεύματος quint ισχύς, σύνδεση βιδών, τοποθέτηση σιδηροτροχιάς, είσοδος: 1 φάση, έξοδος: 24 V DC / 2,5A

Power supply unit - QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT

Το εύρος ισχύος έως και 100 W, το Quint Power παρέχει ανώτερη διαθεσιμότητα συστήματος στο μικρότερο μέγεθος. Η παρακολούθηση της προληπτικής λειτουργίας και τα εξαιρετικά αποθέματα ισχύος είναι διαθέσιμα για εφαρμογές στο εύρος χαμηλής ισχύος.