ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Danfoss RT series Pressure switches

Οι διακόπτες πίεσης RT περιέχουν μια μονοπολική επαφή εναλλαγής που λειτουργεί με πίεση, η θέση της οποίας εξαρτάται από την πίεση στη σύνδεση εισόδου και την τιμή ρύθμισης της κλίμακας. Η σειρά RT περιλαμβάνει διακόπτες πίεσης για γενικές εφαρμογές στη βιομηχανική και θαλάσσια ψύξη.