ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Danfoss MP / MP-A / MP-E series differential pressure switches

MP 54 and MP 55 differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.If the oil pressure fails the differential pressure switch stops the compressor after a certain time period.