ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Posidonia 2016

Η εταιρία μας θα λάβει μέρος για αλλη μια χρόνια στα "Ποσειδώνια 2016"

οπου θα διοργανωθούν 6-10 Ιουνίου 2016, στο Μetropoltan Expo.